Verkoopvoorwaarden - VCAEdu

Verkoopvoorwaarden vcaedu.nl

Hieronder presenteren we de regels die de basis vormen voor de voorbereiding en uitvoering van uw aankopen / bestellingen.

Op het platform vcaedu.nl (website) wordt het aanbod van VCA Talen-diensten op het gebied van voorbereiding op het officiële VCA-examen gepresenteerd. Het aanbod omvat VCA online mock tests en VCA online cursussen samen met examens (alleen stationair) op het gebied van arbeidsveiligheid.

De dienstverlener, platformmanager, beheerder van www.vcaedu.nl en enige eigenaar is het bedrijf VCA Talen, Kerkenbos 1097B, 6546BB, Nijmegen, KVK: 17173133, BTW nr: NL238780132B01

De afnemer van VCA Talen-diensten kan bestaan uit volwassen natuurlijke personen, rechtspersonen en organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid bestellingen te plaatsen op het online platform.

De platformgebruiker kan een persoon zijn die in dienst is van de koper onder een arbeidsovereenkomst of een ander contract op basis van wettelijke bepalingen, opgedragen door de koper om deel te nemen aan de juiste training (groepsaankoop). Deze persoon moet bij naam, achternaam en geboortedatum worden genoemd. De gebruiker kan ook de koper zijn als hij het product voor zichzelf heeft gekocht (individuele aankoop Y0.

 Tijdens de aankoop kan de Koper / Gebruiker kiezen voor:

Online VCA training samen met een examen, hierna VCA online training samen met een examen genoemd. Online training is een verzameling van educatief materiaal dat beschikbaar is op het vcaedu.nl-platform, gecombineerd tot één gemeenschappelijk geheel, dat de kennis omvat die in het beschrijving- en trainingsprogramma is vervat. Na afronding van de VCA online training schrijft de gebruiker zich in voor het stationair examen, deze training behandelt het materiaal dat nodig is om het officiële VCA examen af te leggen.

VCA-proefexamens met een examen, hierna VCA-schijnproeven met een examen genoemd. Dit zijn proefexamenvragen met een specifiek bedrag voor het VCA-examenvoorbereidingsprogramma. Na het voltooien van de online VCA-mock-tests schrijft de gebruiker zich stationair in voor het examen.

Het examen, hierna het examen genoemd, is een evenement met een gedefinieerde plaats, tijd, omvang en taal waarin de gebruiker de online VCA-cursus of online VCA-neptests heeft gevolgd. De gebruiker schrijft zich in voor het examen met behulp van de optie “Examenboeking” in zijn gebruikersaccount. Registratie voor het examen wordt gedaan door de koper / gebruiker, waarbij hij de plaats en tijd kiest uit de beschikbare opties op het platform. De Serviceprovider neemt binnen 12 uur contact op met de Gebruiker om de registratie te bevestigen of om een andere geschikte plaats en tijd aan te bieden.

Algemene informatie

Om een account aan te maken op het online platform, is het nodig om een e-mailadres op te geven, omdat individuele documenten via e-mail worden verzonden: bevestiging van registratie, factuur, registratie voor een officieel VCA-examen, kopie van het diploma / certificaat,

Aankoop van producten op het platform, d.w.z. online VCA-training met een examen, online VCA-tests samen met een examen garanderen geen positief officieel (definitief) VCA-examen. De dienstverlener vergoedt in dit geval de dienst niet.

Door je te registreren op het vca-edu.nl platform ga je akkoord met de opslag en verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf. De koper / gebruiker heeft het recht om zijn eigen gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de uitvoering van het afgesloten contract en worden niet overgedragen of verkocht aan andere entiteiten en gebruikt op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

 De koper en gebruiker zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van valse persoonsgegevens.

Het plaatsen van een bestelling betekent niet dat u deze accepteert. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. De koper wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de redenen voor de weigering, in het bijzonder wanneer dit om redenen buiten de wil van de dienstverlener onmogelijk of aanzienlijk verhinderd is.

Via het online platform

Bestellingen op het platform vcaedu.nl worden 24 uur per dag, 7 dagen per week geaccepteerd.

Acceptatie van de bestelling en uitvoering vindt plaats via de website vcaedu.nl

De bestelling wordt geaccepteerd voor uitvoering na de juiste invulling van het formulier op het vcaedu.nl platform

Voor het plaatsen van de bestelling is de Koper verplicht dit reglement te lezen en te aanvaarden.

De bestelling wordt verwerkt na betaling van 100% van het verschuldigde bedrag voor het gekochte product / dienst

Het gebruik van het vcaedu.nl-platform vereist een actief e-mailaccount en toegang tot internet

Voor het gebruik van het platform is een gebruikersaccount vereist

Na toegang tot het platform te hebben verkregen, kan de Koper / Gebruiker het toegangswachtwoord wijzigen

Toegang tot het platform is beperkt in de tijd

Elk van de producten op het platform bevat een beschrijving waarin de maximale gebruiksduur van het platform wordt aangegeven

Sluiting van het contract en uitvoering van de dienst

Aanschaf van VCA Talen diensten kan via het vcaedu.nl platform, per e-mail of telefonisch. Hetzelfde tarief dat beschikbaar is op het platform is van toepassing op individuele abonnees. Bedrijven die groepstoegang tot het online platform willen kopen, worden altijd verzocht contact op te nemen met de serviceprovider of te profiteren van het groepswinkelaanbod.

De dienst online, telefonisch of per e-mail bestellen en vervolgens de betaling op de VCA Talen-rekening plaatsen, komt neer op het verkrijgen van de mogelijkheid om het platform te gebruiken en de uiteindelijke deelname aan het officiële VCA-examen.

Als u op de knop “kopen en betalen” klikt, wordt een bindende bestelling geplaatst voor de producten / diensten in het winkelmandje. Het plaatsen van een bestelling wordt direct na ontvangst van de bestelling per e-mail bevestigd. Het sluiten van een bindend contract vindt plaats na ontvangst van de orderbevestiging door de koper.

De aankoop vereist een account op het VCA Talen-platform. Via het online platform heeft de gebruiker toegang tot de eerder aangekochte dienst (online VCA training en / of VCA online testtesten).

Bij aankoop moet u uw persoonlijke gegevens opgeven, d.w.z. uw naam, achternaam en geboortedatum. De gegevens worden alleen gebruikt voor trainingsdoeleinden, d.w.z. het afgeven van officiële diploma’s / certificaten. De opslag van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met het privacybeleid van de serviceprovider (link hier).

Alle productprijzen op het vcaedu.nl platform zijn netto prijzen in EURO. De definitieve, bindende prijs is zichtbaar op het geselecteerde product op het moment van het plaatsen van de bestelling door de koper.

Er wordt btw in rekening gebracht op de gekochte producten in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

De administrateur geeft facturen elektronisch uit voor de producten van het vcaedu.nl platform. Om een factuur te ontvangen, moeten alle velden in het bestelformulier worden ingevuld.

Kopers die niet aan btw zijn onderworpen (bijv. Bedrijven die in de EU zijn geregistreerd) zijn verplicht om elke keer via het door de beheerder aangegeven contactformulier contact op te nemen om de mogelijkheid te overwegen een factuur uit te reiken zonder btw in rekening te brengen.

In het geval dat de Koper zonder BTW-heffingen het product via het vcaedu.nl-platform koopt zonder eerst contact op te nemen met de beheerder, wordt de factuur met BTW-vergoeding opgemaakt.

De serviceprovider kan korting geven op elk type product. De voorwaarden voor het verlenen van kortingen kunnen wijzigen. Het bedrag van de korting die wordt toegekend wanneer de klant de bestelling plaatst, is bindend.

Betaalmethoden kunnen worden geïmplementeerd:

– gebaseerd op een uitgestelde betalingstermijn van 14 dagen (deze vorm van betaling is alleen voorbehouden aan Kopers met wie de Dienstverlener minimaal 2 jaar samenwerkt)
– Ideal, Mastercard, Visa, Sepa incasso, sofort, Transfers 24

Bij gebrek aan contact met de Koper / Gebruiker niet te wijten aan de schuld van de Dienstverlener, en met uitsluiting van de fout van de Koper, wordt de betaling voor de producten niet geretourneerd

Als alle taken (VCA online cursus, VCA mock-tests of boek) niet worden uitgevoerd vanwege de fout van de koper / gebruiker, wordt de betaling voor de producten niet gerestitueerd

De gebruiker / koper die de training niet heeft voltooid, heeft geen recht op financiële claims of terugbetaling van de betaalde vergoeding.

Beschrijving van platformproducten

1.Online VCA training samen met het examen is een product waarvan de beschrijving beschikbaar is op het vcaedu.nl platform

De beheerder maakt een account aan voor de koper / gebruiker op basis van het opgegeven e-mailadres.

Een gebruikersaccount kan slechts aan één persoon worden toegewezen.

Toegang tot de dienst begint vanaf het moment dat de betaling is bijgeschreven. De koper / gebruiker ontvangt per e-mail de toegangscode (login, wachtwoord), die hij telkens gebruikt om in te loggen op het account van de gebruiker.

De koper kan het wachtwoord op elk moment wijzigen om toegang te krijgen tot het platform

De gebruiker gebruikt educatief materiaal en mock-tests op het vcaedu.nl-platform om zich voor te bereiden op het officiële VCA-examen

Het volgen van een online training staat niet gelijk aan het behalen van het officiële VCA-examen.

Het VCA-examen vindt alleen in stationaire vorm plaats

Het VCA-examen is niet online beschikbaar

Inschrijving voor het VCA-examen is alleen mogelijk na het voltooien van de online VCA-cursus, voltooide VCA online mock-tests

Na het voltooien van de online cursus schrijft de koper / gebruiker zich in voor het examen met behulp van het veld ‘examenboeking’ in het account van de gebruiker

De dienstverlener neemt binnen 48 uur (op werkdagen) na het verzenden van de “examenboeking” contact op met de gebruiker om de inschrijving te bevestigen of met een voorstel voor een andere geschikte plaats en tijd

Het wijzigen of uitstellen van de tentamendatum is mogelijk tot 48 uur voor aanvang.

Na bovengenoemde VCA-periode vergoedt Talen geen examenkosten

Toegang tot het online platform is tijdelijk en bedraagt 30 kalenderdagen vanaf het moment van eerste aanmelding op het online platform in het geval van online VCA-training.

Na de hierboven aangegeven tijd wordt de toegang tot het online platform geblokkeerd en worden gebruikersgegevens na 30 dagen verwijderd

Tijdens de gebruiksperiode heeft de Koper / Gebruiker onbeperkt toegang tot het gebruik van de online VCA-cursus

De koper / gebruiker kan de volgende fasen van de cursus uitvoeren in de voorgestelde volgorde of de volgorde van online training kiezen

Tijdens de gebruiksperiode kan de koper / gebruiker onbeperkt de cursus volgen of terugkeren naar specifieke afdelingen

De koper / gebruiker heeft 30 dagen de tijd om samen met het examen de online training te starten. De Koper / Gebruiker moet het examen afleggen binnen een periode van niet meer dan 30 dagen na het einde van de online training van VCA.

Na bovengenoemde VCA-periode vergoedt Talen geen examenkosten

Na de hierboven gespecificeerde periode dekt de koper / gebruiker 100% van de kosten van het registreren van de inschrijving voor het volgende VCA-examen.

In het geval dat de Koper meer dan één gebruikersaccount koopt, worden de regels voor het verlenen en de duur van toegang elke keer met de Koper overeengekomen.

  2.Online VCA mock tests met een examen zijn een product waarvan de       beschrijving beschikbaar is op het vcaedu.nl platform

Toegang tot de dienst begint vanaf het moment dat de betaling is bijgeschreven. De koper / gebruiker ontvangt per e-mail de toegangscode (login, wachtwoord), die hij telkens gebruikt om in te loggen op het account van de gebruiker.

De beheerder maakt een account / accounts voor de koper op basis van het opgegeven e-mailadres.

Een gebruikersaccount kan slechts aan één persoon worden toegewezen.

De koper / gebruiker ontvangt per e-mail de toegangscode (login, wachtwoord), die hij telkens gebruikt om in te loggen op het account van de gebruiker.

De koper kan het wachtwoord op elk moment wijzigen om toegang te krijgen tot het platform

Tijdens de gebruiksperiode heeft de Koper / Gebruiker onbeperkt toegang tot het gebruik van online proefproeven

De gebruiker gebruikt het gekochte aantal neptests op het vcaedu.nl-platform om zich voor te bereiden op het officiële VCA-examen

Het uitvoeren van online VCA-mock-tests is niet hetzelfde als het behalen van het officiële VCA-examen.

Het VCA-examen vindt alleen in stationaire vorm plaats

Het VCA-examen is niet online beschikbaar

Inschrijving voor het VCA-examen is alleen mogelijk na het invullen van het aantal gekochte proefvragen

Inschrijving voor het VCA-examen is alleen mogelijk na het voltooien van de online VCA-cursus of online VCA-neptests

Na het online voltooien van VCA-mock-tests, abonneert de koper / gebruiker zich op het examen met behulp van het veld ‘examenboeking’ in het account van de gebruiker

De dienstverlener neemt binnen 48 uur (op werkdagen) na het verzenden van de “examenboeking” contact op met de gebruiker om de inschrijving te bevestigen of met een voorstel voor een andere geschikte plaats en tijd

Het wijzigen of uitstellen van de datum is mogelijk tot 48 uur voor aanvang.

Na bovengenoemde VCA-periode vergoedt Talen geen examenkosten

Toegang tot het online platform is tijdelijk en in het geval van online tests met een examen 90 kalenderdagen vanaf het moment van eerste aanmelding op het online platform.

Na de hierboven aangegeven tijd wordt de toegang tot het online platform geblokkeerd en worden gebruikersgegevens na 30 dagen verwijderd

De koper / gebruiker heeft 30 dagen de tijd om de online tests samen met het examen te starten. De koper / gebruiker moet het examen afleggen binnen een periode van niet meer dan 30 dagen na het einde van online VCA-tests.

Na bovengenoemde VCA-periode vergoedt Talen geen examenkosten

Na de hierboven gespecificeerde periode dekt de koper / gebruiker 100% van de kosten van het registreren van de inschrijving voor het volgende VCA-examen.

In het geval dat de Koper meer dan één gebruikersaccount koopt, worden de regels voor het verlenen en de duur van toegang telkens met de klant bepaald.

Het VCA-examen is een product waarvan de beschrijving beschikbaar is op het vcaedu.nl-platform

Het VCA-examen kan worden gekocht samen met de VCA online training of online VCA mock tests of als een afzonderlijk product

Het VCA-examen is niet online beschikbaar

VCA-examens worden georganiseerd en begeleid door onafhankelijke examenbureaus

VCA INFRA stelt regels en eisen aan de inhoud, duur en omvang van het examen.

De koper / gebruiker kan zich via het platform vcaedu.nl aanmelden voor het VCA-examen

Inschrijving voor het VCA-examen is alleen mogelijk na het voltooien van de online VCA-cursus, voltooide VCA online mock-tests

Na het voltooien van de online cursus schrijft de koper / gebruiker zich in voor het examen met behulp van het veld ‘examenboeking’ in het account van de gebruiker

De dienstverlener neemt binnen 48 uur (op werkdagen) na het verzenden van de “examenboeking” contact op met de gebruiker om de inschrijving te bevestigen of met een voorstel voor een andere geschikte plaats en tijd

Het wijzigen of uitstellen van de datum is mogelijk tot 48 uur voor aanvang.

Na bovengenoemde VCA-periode vergoedt Talen geen examenkosten

Na de hierboven gespecificeerde periode dekt de koper / gebruiker 100% van de kosten van het registreren van de inschrijving voor het volgende VCA-examen.

De service wordt uitgevoerd op de dag, plaats en taal die worden vermeld in de e-mail die de registratie voor het examen bevestigt

De regels met betrekking tot het VCA-systeem en examen worden vooraf (www.vca-infra.nl) vastgesteld door de externe instelling VCA InFRA. De dienstverlener werkt volgens de regels die gelden voor het afleggen van VCA-examens en heeft geen invloed op de uitslag van het examen.

Om een officieel VCA-examen af te leggen, moet je op een aangewezen plaats en tijd verschijnen – in overeenstemming met de informatie in de e-mail die de registratie voor het examen bevestigt en jezelf identificeert met een belangrijk en algemeen aanvaard identiteitsbewijs, namelijk een identiteitskaart of paspoort. Een rijbewijs van buiten Nederland wordt niet geaccepteerd – de gegevens die tijdens de bestelling worden verstrekt, moeten consistent zijn met de gegevens op het document

Inschrijving voor het examen is geen garantie voor een positief examenresultaat. VCA Talen vergoedt in bovenstaand geval geen cursus- en / of examenkosten.

Prijzen

De prijzen die worden aangeboden op het moment van bestellen zijn van toepassing. De aangeboden prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. ze zijn inclusief btw in het huidig geldende bedrag. Zolang de volledige betaling niet is gedaan, blijft het product eigendom van de serviceprovider.

Eventuele extra kosten en / of kortingen worden individueel gecommuniceerd bij nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld de noodzaak om het examen opnieuw af te leggen of een diploma buiten Nederland te sturen.

Betalingen

We bieden de volgende soorten betalingen aan: Ideal, Mastercard, Visa, Sepa incasso, sofort, Overboekingen 24

. Bedrijven die voor een periode van minimaal 2 jaar samenwerken met de Dienstverlener hebben de mogelijkheid om een bestelling met uitgestelde betaling te plaatsen (op basis van een factuur). Voor elke bestelling behoudt de Serviceprovider zich het recht voor om bepaalde soorten betalingen niet aan te bieden en andere aan te bieden. De dienstverlener accepteert alleen betalingen vanaf bankrekeningen die binnen de Europese Unie (EU) worden bijgehouden. Alle kosten van financiële transacties zijn voor rekening van de koper.

Persoonlijke gegevens

Om de dienst te kunnen leveren, is het noodzakelijk om de persoonsgegevens van deelnemers aan het officiële VCA-examen te verstrekken. Dit is vereist om een officieel (persoonlijk) VCA-diploma af te geven.

Aanvragers zijn verplicht om gegevens te verzamelen en conforme (met handtekening) mensen te verkrijgen die voor de cursus zijn gerapporteerd in overeenstemming met de GDPR (GDPR) – het recht op de bescherming van persoonlijke gegevens. Melding via het contactformulier komt neer op het uiten van een dergelijke toestemming.

Deze gegevens mogen geen fouten bevatten.

Indien nodig worden deze gegevens doorgestuurd naar officiële instellingen die het diploma afgeven.

Deze gegevens kunnen op elk moment op verzoek van de klant worden verwijderd.

Personen wier gegevens door de rapporterende entiteit zullen worden verstrekt, moeten worden geïnformeerd over hoe hun gegevens zullen worden gebruikt.

Alleen de melder heeft het recht om toegang tot persoonsgegevens te vragen.

De methode voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens wordt in detail beschreven in het privacybeleid.

Klanten melden eventuele wijzigingen / fouten in persoonsgegevens op afgegeven diploma’s / certificaten aan de Dienstverlener

 Wijzigingen / fouten in persoonsgegevens op diploma’s / certificaten kunnen kosteloos worden bijgewerkt binnen 14 dagen na uitgifte van het diploma / certificaat.

Retourneert betalingen en herroeping van het contract

Gratis annuleren en terugbetalen kan tot 48 uur na betaling van het product. Na deze periode dekt de klant / besteller 100% van de kosten van de registratie.

Annuleren kan alleen per e-mail of via het contactformulier

Opzegging van het contract voor online producten is alleen mogelijk als de koper / gebruiker niet is ingelogd op het account en de online producten niet is gaan gebruiken.

Als de gebruiker heeft ingelogd nadat hij toegang heeft gekregen tot het platform, heeft hij geen recht op terugbetaling van de aankoopkosten

Als de kandidaat zich niet registreert op de eerder aangewezen plaats en tijd voor het officiële VCA-examen, zal de serviceprovider de kosten van de bestelling niet terugbetalen

De dienstverlener heeft het recht om het officiële examen kosteloos te annuleren tot 12 uur voor de vastgestelde datum. Annulering van een bestelling door de Serviceprovider kan plaatsvinden in geval van onvoldoende aantal kandidaten of om willekeurige redenen.

Alle terugbetalingen vinden plaats binnen 14 dagen vanaf de datum van annulering van de bestelling, op de rekening die door de klant is gebruikt om te betalen. In het geval van betaling via overschrijving, worden de betalingen teruggestort op de rekening van waaruit de overschrijving is gedaan.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot producten / diensten die in onze winkel zijn gekocht, evenals het verloop van de bestelling, moeten binnen 14 kalenderdagen na hun optreden per e-mail worden ingediend bij service@vcaedu.nl. Na deze datum ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Eventuele tekortkomingen in de klacht worden onmiddellijk aan de koper meegedeeld. Samen met een dergelijke kennisgeving aan de Koper wordt informatie gestuurd over hoe de leemten in de klacht te vullen.

De klacht wordt binnen 14 werkdagen na ontvangst van een volledige klacht door de dienstverlener in behandeling genomen. Binnen de aangegeven termijn wordt de Koper geïnformeerd over het standpunt van de Dienstverlener.

Service

Indien Koper / Gebruiker constateert dat het vcaedu.nl-platform niet naar behoren werkt, is hij verplicht de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen van de situatie door een e-mail te sturen naar serwis@vcaedu.nl

Voor vragen over de werking van het platform kan de Koper / Gebruiker de FAQ / “Veel gestelde vragen” sectie gebruiken of het contactformulier gebruiken.

Copyright

Alle rechten op het gehele vcaedu.nl Platform, zijn werking, didactische en grafische inhoud, naam, internetdomein zijn de enige eigenaar VCA Talen, Kerkenbos 1097B, 6546BB, Nijmegen.

Het vcaedu.nl-platform wordt commercieel gedistribueerd en beschermd door het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Voor kopiëren, reproductie en het aanbrengen van wijzigingen is toestemming van de eigenaar vereist.

Het platform mag zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar niet worden gekopieerd en / of overgedragen voor commerciële doeleinden.

Gebruikers mogen geen trainingsinhoud kopiëren, verspreiden of delen met derden.

Het platform en de inhoud ervan mogen tijdens VCA-opleidingen niet worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden door opleidingscentra en VCA docenten. Als u dit niet doet, krijgt u een boete van € 50.000, -.

De gebruiker is verplicht het platform vcaecu.nl te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van de bovenstaande voorschriften

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het platform

De Serviceprovider behoudt zich het recht voor om het platform voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk uit te schakelen met het oog op reparatie- of moderniseringswerken

De Serviceprovider behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorschriften evenals wijzigingen in het aanbod en de prijzen voor producten te wijzigen. Bestellingen geplaatst vóór de datum van invoering van wijzigingen in de regelgeving, wijzigingen in het aanbod en / of prijzen worden uitgevoerd op basis van de bepalingen die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Deze regeling is van toepassing vanaf 20-03-2020.

Overige informatie

Deze regeling is te vinden op www.vcaedu.nl. Bovendien kunt u dit document afdrukken of opslaan met de gebruikelijke functies van uw webbrowser (meestal: Bestand -> Opslaan als). U kunt dit document ook downloaden in pdf-formaat. Om een PDF-bestand te openen, hebt u een gratis Adobe Reader-programma nodig (beschikbaar op www.adobe.pl) of een ander soortgelijk programma dat PDF-bestanden opent.

U kunt uw bestelgegevens eenvoudig archiveren door de voorschriften te downloaden en de samenvatting van de bestelling op de laatste pagina van uw bestelling op te slaan wanneer u deze in de online winkel plaatst met de functie “Opslaan als” in uw webbrowser; U kunt ook wachten op de orderbevestiging, die we u na het voltooien van het bestelproces per e-mail naar het door u opgegeven adres sturen. Deze e-mail ter bevestiging van de bestelling bevat alle relevante informatie over uw bestelling

Scroll naar boven