Warunki sprzedaży - VCAEdu

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem platformy online vcaedu.nl

Poniżej  przedstawiamy Państwu regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów / zamówień.

 

 

Na platformie (strone internetowej) vcaedu.nl przedstawiona jest oferta usług VCA Talen z zakresu przygotowania do oficjalnego egzaminu VCA. Oferta obejmuje testy próbne VCA online i  kursy VCA online wraz z egzaminami (tylko stacjonarnymi) z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Usługodawcą, podmiotem zarządzającym platformą, administratorem  www.vcaedu.nl  i jej wyłącznym właścicielem jest firma VCA Talen, Kerkenbos 1097B, 6546BB, Nijmegen, KVK:17173133, BTW nr:NL238780132B01

Nabywcą usług VCA Talen mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień na platformie online.

Użytkownikiem platformy może być osoba zatrudniona przez Nabywcę na umowę o pracę bądź inną umowę w oparciu o przepisy prawne, skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu(zakup grupowy). Osoba ta musi być wskazana z imienia, nazwiska i daty urodzenia. Użytkownikiem może być też Nabywca, jeśli wykupił produkt dla siebie (zakup indywidualnY0.

 

 W trakcie zakupu Nabywca/Użytkownik może wybrać:

 

Szkolenie VCA online wraz egzaminem zwane dalej szkoleniem VCA online wraz z egzaminem. Szkolenie online to zbiór materiałów edukacyjnych  dostępnych na platformie vcaedu.nl, połączonych w jedną wspólną całość, obejmujących zakres wiedzy zawarty w opisie i programie szkolenia. Po zakończeniu szkolenia VCA online, użytkownik dokonuje zapisu na egzamin w formie stacjonarnej.Szkolenie to pokrywa materiał wymagany do przystąpienia do oficjalnego egzaminu VCA. 

Testy próbne VCA wraz z egzaminem zwane dalej testami próbnymi VCA wraz z egzaminem. Są to próbne pytania egzaminacyjne o określonej ilości z zakresu obejmującego program przygotowania do egzaminu VCA. Po zakończeniu testów próbnych VCA online, użytkownik dokonuje zapisu na egzamin w formie stacjonarnej.


Egzamin zwany dalej egzaminem to wydarzenie o zdefiniowanym miejscu i czasie, zakresie i języku w jakim użytkownik odbył kurs VCA online lub testy próbne VCA online. Użytkownik dokonuje zapisu na egzamin korzystając z opcji „Rezerwacja egzaminu” w swoim koncie użytkownika. Zapisu na egzamin dokonuje Nabywca/użytkownik, wybierając miejsce oraz czas wśród dostępnych możliwości na platformie. Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 12 godzin w celu potwierdzenia zapisu lub w zaoferowania innego dogodnego miejsca i terminu.

 

Informacje Ogólne

Do założenia konta na platformie online konieczne jest podanie adresu e-mail, ponieważ poprzez e-mail będą przekazywane poszczególne dokumenty : potwierdzenie zapisu, faktura, zapis na oficjalny egzamin VCA, kopia dyplomu/certyfikatu,

Zakup produktów na platformie tj. szkolenia VCA online z egzaminem, testów VCA online wraz egzaminem  nie daje gwarancji uzyskania pozytywnego oficjalnego (końcowego) egzaminu VCA. Usługodawca nie zwraca kosztów usługi w tym przypadku.

Zarejestrowanie się na platformie vca-edu.nl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie  przez firmę danych osobowych. Nabywca/użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.

 Nabywca i użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Złożenie zamówienia nie oznacza jego przyjęcia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy  realizacji zamówienia. Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o powodach zaistniałej odmowy, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od usługodawcy wykonanie zamówienia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

 

Korzystanie z platformy online

 

Zamówienia na platformie vcaedu.nl są przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Przyjęcie zamówienia oraz jego realizacja odbywa się przez stronę vcaedu.nl

Zamówienie jest przyjęte do realizacji po poprawnym wypełnieniu formularza na platformie vcaedu.nl

Przed złożeniem zamówienia Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

Zamówienie jest realizowane po opłaceniu 100% należności za zakupiony produkt/usługę

Korzystanie z platformy vcaedu.nl wymaga posiadania aktywnego konta e-mail oraz dostępu do sieci internet

Korzystanie z platformy wymaga założenia konta użytkownika

Nabywca/Użytkownik po uzyskaniu dostępu do platformy może zmienić hasło dostępu

Dostęp do platformy jest ograniczony czasowo

Każdy z produktów na platformie zawiera opis, w którym wskazany jest maksymalny okres korzystania z platformy

 

Zawarcie umowy i realizacja usługi

Zakup usług VCA Talen może odbywać się za pomocą platformy vcaedu.nl, mailowo lub telefonicznie. Dla osób zapisujących się indywidualnie obowiązuje jednakowa stawka dostępna na platformie. Firmy, które chcą wykupić grupowy dostęp do platformy online proszone są każdorazowo o kontakt z Usługodawcą lub skorzystanie z oferty zakupów grupowych.

 

Zamówienie usługi online, telefonicznie lub mailowo, a następnie zaksięgowanie zapłaty na koncie VCA Talen jest równoznaczne z uzyskaniem możliwości korzystania z platformy oraz końcowym przystąpieniem do oficjalnego egzaminu VCA.

 

Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty/usługi znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia.

Zakup wymaga założenia konta na platformie VCA Talen. Poprzez platformę online użytkownik ma dostęp do zakupionej wcześniej usługi (szkolenia VCA online  i/lub testów próbnych VCA online).

Przy zakupie wymagane jest podanie danych osobowych kandydatów, t.j: imię, nazwisko i data urodzenia. Dane są wykorzystywane jedynie do celów szkoleniowych czyli wydania oficjalnych dyplomów/certyfikatów. Przechowywanie danych osobowych jest zgodne z Polityką Prywatności Usługodawcy ( tutaj link).

Wszystkie ceny produktów podane na stronach platformy vcaedu.nl są cenami netto podanymi w walucie EURO. Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym produkcie  w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.

Do zakupionych produktów naliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na produkty platformy vcaedu.nl administrator wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia.

Nabywcy nie podlegający naliczeniu podatku VAT ( np. firmy zarejestrowane w U.E) zobowiązani są do każdorazowego kontaktu poprzez wskazaną przez administratora formę kontaktu w celu rozpatrzenia możliwości wystawienia faktury bez naliczania podatku VAT.

W przypadku, gdy Nabywca nie podlegający naliczeniu podatku VAT zakupi produkt przez platformę vcaedu.nl nie podejmując wcześniej kontaktu z administratorem, faktura zostanie wystawiona z naliczeniem podatku VAT.

Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ produktu. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianom. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Formy płatności mogą być realizowane:

– na podstawie odroczonego terminu płatności 14 dni ( ta forma płatności zarezerwowana jest jedynie dla Nabywców, z którymi Usługodawca współpracuje co najmniej 2 lata)
Ideal, Mastercard, Visa, Sepa incasso, sofort, Przelewy 24

W przypadku braku kontaktu z Nabywcą/Użytkownikiem   nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłączenie z winy Nabywcy wpłata za produkty nie jest zwracana

W przypadku nie wykonania wszystkich zadań (kursu online VCA, testów próbnych VCA lub książki)  z winy Nabywcy/ Użytkownika wpłata za produkty nie jest zwracana

Użytkownikowi/Nabywcy, który nie ukończył szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu wniesionej opłaty.

 

 

Opis produktów platformy

a.     Szkolenie VCA online wraz z egzaminem to produkt, którego opis dostępny jest na platformie vcaedu.nl

 

Administrator tworzy dla Nabywcy/ użytkownika konto na podstawie wskazanego adresu e-mail.

 

Konto użytkownika może być przypisane jedynie do jednej osoby.

 

Dostęp do usługi rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności. Nabywca/użytkownik otrzymuje drogą mailową kod dostępu (login, hasło), którym posługuje się każdorazowo do zalogowania na konto użytkownika.

 

Nabywca może w każdym momencie zmienić hasło dostępu do platformy

 

Użytkownik korzysta z materiałów edukacyjnych i testów próbnych na platformie vcaedu.nl w celu przygotowania do oficjalnego egzaminu VCA

 

Ukończenie szkolenia online nie jest równoznaczne z zaliczeniem oficjalnego egzaminu egzaminu VCA.

 

Egzamin VCA odbywa się jedynie w formie stacjonarnej

 

Egzamin VCA nie jest możliwy online

 

Zapis na egzamin VCA jest możliwy jedynie po skończonym kursie VCA online, wykonanych testach próbnych VCA online

 

Po zakończonym kursie online nabywca/użytkownik dokonuje zapisu na egzamin korzystając z pola „rezerwacja egzamin” znajdującym się w koncie użytkownika

 

Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w terminie 48 godzin ( w dni robocze) od momentu wysłania „rezerwacji egzaminu” w celu potwierdzenia zapisu lub z propozycją innego dogodnego miejsca i czasu

 

 

 

Zmiana lub przesunięcie terminu egzaminu jest możliwe do 48 godzin przed jego rozpoczęciem.

Po upłynięciu powyżej określonego powyżej okresu VCA Talen nie zwraca kosztów egzaminu

 

 

Dostęp do platformy online jest czasowy i wynosi w przypadku szkolenia VCA online z egzaminem 30 dni kalendarzowych od momentu pierwszego zalogowania na platformie online.

 

Po upłynięciu określonego powyżej czasu dostęp do platformy online zostaje zablokowany, a dane użytkownika usuwane po 30 dniach

 

 

W trakcie okresu użytkowania Nabywca/Użytkownik ma nieograniczony dostęp do korzystania z kursu   VCA online

Nabywca/ użytkownik może wykonywać kolejne etapy kursu w sugerowanej kolejności lub samodzielnie wybierać kolejność wykonywania szkolenia online

W tracie okresu użytkowania nabywca/użytkownik może przejść kurs nieograniczoną liczbę razy lub wracać do poszczególnych działów

Nabywca/Użytkownik ma 30 dni na rozpoczęcie szkolenia online wraz z egzaminem. Nabywca/Użytkownik jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu w okresie nie dłuższym niż  30 dni od momentu zakończenia szkolenia online VCA.

 

Po upłynięciu powyżej określonego powyżej okresu VCA Talen nie zwraca kosztów egzaminu

Po upłynięciu powyżej określonego okresu nabywca/użytkownik pokrywa 100% kosztów zapisu napisu na kolejny egzamin VCA.

 

 

 

W przypadku, gdy Nabywca wykupuje więcej niż jedno kont użytkowników zasady udzielania i długość trwania dostępu ustalana jest każdorazowo z Nabywcą.

 

 

b.     Testy próbne VCA online wraz z egzaminem to produkt, którego opis jest dostępny na platformie vcaedu.nl

 

Dostęp do usługi rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności. Nabywca/użytkownik otrzymuje drogą mailową kod dostępu (login, hasło), którym posługuje się każdorazowo do zalogowania na konto użytkownika.

 

Administrator tworzy dla Nabywcy użytkownika konto/konta na podstawie wskazanego adresu e-mail.

 

Konto użytkownika może być przypisane jedynie do jednej osoby.

 

 

Nabywca/użytkownik otrzymuje drogą mailową kod dostępu (login, hasło), którym posługuje się każdorazowo do zalogowania na konto użytkownika.

 

 

Nabywca może w każdym momencie zmienić hasło dostępu do platformy

 

W trakcie okresu użytkowania Nabywca/Użytkownik ma nieograniczony dostęp do korzystania z testów próbnych online

 

Użytkownik korzysta z wykupionej ilości testów próbnych na platformie vcaedu.nl w celu przygotowania do oficjalnego egzaminu VCA

 

Wykonanie testów próbnych VCA online nie jest równoznaczne z zaliczeniem oficjalnego egzaminu VCA.

 

 

Egzamin VCA odbywa się jedynie w formie stacjonarnej

 

Egzamin VCA nie jest możliwy online

 

Zapis na egzamin VCA jest możliwy jedynie po wykonaniu wykupionej liczbie pytań próbnych

 

Zapis na egzamin VCA jest możliwy jedynie po skończonym kursie VCA online lub wykonanych testach próbnych VCA online

 

Po zakończonych testach próbnych VCA online nabywca/użytkownik dokonuje zapisu na egzamin korzystając z pola „rezerwacja egzamin” znajdującym się w koncie użytkownika

 

Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w terminie 48 godzin ( w dni robocze) od momentu wysłania „rezerwacji egzaminu” w celu potwierdzenia zapisu lub z propozycją innego dogodnego miejsca i czasu

 

Zmiana lub przesunięcie terminu jest możliwe do 48 godzin przed jego rozpoczęciem.

Po upłynięciu powyżej określonego powyżej okresu VCA Talen nie zwraca kosztów egzaminu

 

Dostęp do platformy online jest czasowy i wynosi w przypadku testów online z egzaminem 30 dni kalendarzowych od momentu pierwszego zalogowania na platformie online.

 

Po upłynięciu określonego powyżej czasu dostęp do platformy online zostaje zablokowany, a dane użytkownika usuwane po 30 dniach

 

 

Nabywca/Użytkownik ma 30 dni na rozpoczęcie testów online wraz z egzaminem. Nabywca/Użytkownik jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zakończenia testów online VCA.

 

Po upłynięciu powyżej określonego powyżej okresu VCA Talen nie zwraca kosztów egzaminu

Po upłynięciu powyżej określonego okresu nabywca/użytkownik pokrywa 100% kosztów zapisu napisu na kolejny egzamin VCA.

 

 

W przypadku, gdy Nabywca wykupuje więcej niż jedno kont użytkowników zasady udzielania i długość trwania dostępu ustalana jest każdorazowo z klientem.

 

 

 

 

Egzamin VCA – to produkt,  którego opis dostępny jest na platformie vcaedu.nl

 

Egzamin VCA może być zakupiony razem ze szkoleniem VCA online  lub  testami próbnymi VCA online  lub jako oddzielny produkt

 

Egzamin VCA nie jest możliwy w formie online

 

Egzaminy VCA są organizowane i nadzorowane przez niezależne biura egzaminacyjne

 

VCA INFRA ustala regulamin oraz wymogi dotyczące treści, czasu trwania oraz zakresu egzaminu.

 

Nabywca/użytkownik może dokonać zapisu na egzamin VCA poprzez platformę vcaedu.nl

 

Zapis na egzamin VCA jest możliwy jedynie po skończonym kursie VCA online, wykonanych testach próbnych VCA online

 

Po zakończonym kursie online nabywca/użytkownik dokonuje zapisu na egzamin korzystając z pola „rezerwacja egzamin” znajdującym się w koncie użytkownika

 

Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w terminie 48 godzin ( w dni robocze) od momentu wysłania „rezerwacji egzaminu” w celu potwierdzenia zapisu lub z propozycją innego dogodnego miejsca i czasu

 

 

 

Zmiana lub przesunięcie terminu jest możliwe do 48 godzin przed jego rozpoczęciem.

 

Po upłynięciu powyżej określonego powyżej okresu VCA Talen nie zwraca kosztów egzaminu

Po upłynięciu powyżej określonego okresu nabywca/użytkownik pokrywa 100% kosztów zapisu napisu na kolejny egzamin VCA.

 

 

Usługa realizowana jest w dniu, miejscu i języku podanymi w mailu potwierdzającym zapis na egzamin

 

Zasady dotyczące systemu i egzaminu VCA są ustalane odgórnie ( www.vca-infra.nl) przez instytucje zewnętrzną VCA InFRA. Usługodawca działa zgodnie z przepisami regulującymi zasady przystępowania do egzaminów VCA i nie ma wpływu na wynik egzaminu.

 

 

Przystąpienie do oficjalnego egzaminu VCA wymaga stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie – zgodne z informacja zawartą w mailu potwierdzającym zapis na egzamin i wylegitymowanie się ważnym i ogólnie akceptowalnym dokumentem tożsamości tj. Dowód osobisty lub paszport. Prawo jazdy spoza Holandii nie jest akceptowane– dane podane w trakcie zamówienia muszą być zgodne z danymi na dokumencie

 

 

Zapis  na egzamin nie daje gwarancji uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. VCA Talen nie zwraca kosztów kursu i/lub egzaminu w powyższym wypadku.

 

 

Ceny

Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili dokonania pełnej zapłaty produkt pozostaje własnością Usługodawcy.

Ewentualne dodatkowe koszty i/lub zniżki komunikowane są indywidualne w przypadku wystąpienia nowych okoliczności np. konieczność ponownego podejścia do egzaminu lub wysyłka dyplomu poza granice Holandii.

Płatności

Oferujemy następujące rodzaje płatności:  Ideal, Mastercard, Visa, Sepa incasso, sofort, Przelewy 24

 

. Firmy, które współpracują z Usługodawcą przez okres co najmniej 2 lat mają możliwość złożenia zamówienia z odroczonym terminem zapłaty (na podstawie faktury). W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Usługodawca akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Nabywca.

Dane osobowe

W celu realizacji usługi niezbędne jest przekazanie danych osobowych uczestników oficjalego egzaminu VCA. Jest to wymagane do wystawienia oficjalnego (imiennego) dyplomu VCA.

Zgłaszający zobowiązany jest do zebrania danych i uzyskania zgodny (z podpisem) osób zgłaszanych na kurs zgodnie z GDPR(RODO) – prawem do ochrony danych osobowych. Zgłoszenia poprzez formę kontaktową równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody.

Dane te mają być pozbawione błędów.

Dane te w przypadku konieczności zostaną przekazane oficjalnym instytucjom wystawiającym dyplom.

Dane te mogą być w każdej chwili usunięte na życzenie klienta.

Osoby, których dane zostaną przekazane przez podmiot zgłaszający muszą zostać poinformowane o tym w jaki sposób dane ich zostaną użyte.

Jedynie osoba zgłaszająca ma prawo poprosić o udostępnienie danych osobowych.

Sposób przetwarzania i przechowywania danych osobowych opisany jest szczegółowo w polityce prywatności.

Wszelkie zmiany/ błędy danych osobowych na wydanych dyplomach/certyfikatach klienci zgłaszają Usługodawcy

 Zmiany/ błędy danych osobowych na dyplomach/certyfikatach mogą być zaktualizowane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty wydania dyplomu/certyfikatu.

Zwroty płatności i odstąpienia od umowy

Bezpłatna anulacja oraz zwrot kosztów może odbyć się maksymalnie do 48 godzin po opłaceniu produktu. Po tym okresie klient/zamawiający pokrywa 100 % kosztów związanych z zapisem.

Anulowanie zamówienia może odbyć się jedynie mailowo lub przez formularz kontaktowy

Odstąpienie od umowy w przypadku produktów online możliwe jest jedynie, jeśli nabywca/użytkownik nie dokonał logowania na konto oraz nie rozpoczął korzystania z produktów online.

Jeśli użytkownik po otrzymaniu dostępu do platformy dokonał pierwszego logowania nie ma prawa do zwrotu kosztów zakupu

W przypadku nie zgłoszenia się przez kandydata w wyznaczonym wcześniej miejscu i terminie w celu odbycia oficjalnego egzaminu VCA, Usługodawca nie zwraca kosztów zamówienia

Usługodawca ma prawo do bezpłatnego anulowania oficjalnego egzaminu w ciągu 12 godzin przed ustaloną datą. Anulowanie zamówienia ze strony Usługodawcy może wystąpić w przypadku zebrania niewystarczającej liczby kandydatów lub z przyczyn losowych.

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia, na konto używane przez klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów/usług zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji  zamówienia należy składać e-mailem na adres serwis@vcaedu.nl w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich zaistnienia. Reklamacje złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Nabywcy zostaną powiadomieni niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem Nabywcy przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. We wskazanym terminie Nabywca zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę.

Serwis

W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/ Użytkownika niewłaściwego działania platformy vcaedu.nl jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałej sytuacji wysyłając e-mail na adres service@vcaedu.nl

W przypadku pytań dotyczących działania platformy Nabywca/ Użytkownik może skorzystać z sekcji FAQ/ „Często zadawane pytania” lub skorzystać z formularza kontaktowego.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całości Platformy vcaedu.nl, jej funkcjonowania, treści dydaktycznych i graficznych, nazwy, domeny internetowej ma jej wyłączny właściciel VCA Talen, Kerkenbos 1097B, 6546BB, Nijmegen.


Platforma vcaedu.nl jest komercyjnie rozpowszechniana i chroniona prawem autorskim, prawem własności intelektualnej. Kopiowanie, zwielokrotnianie oraz wprowadzanie w nim zmian wymaga zgody jej właściciela.

Platforma nie może być kopiowana i/lub transmitowana, linkowana w celach komercyjnych bez wcześniejszej zgody jej właściciela.

Platforma i jej treść  nie może być wykorzystywana do celów szkoleniowych przez firmy szkoleniowe i docentów podczas szkoleń VCA.  Nieprzestrzeganie powyższego punktu grozi karą 50.000 €.

Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim treści szkolenia.

Użytkownik ma obowiązek korzystania z platformy vcaecu.nl zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również postanowieniami powyższego regulaminu

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z platformy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy na czas nieokreślony w celu naprawy lub prac modernizacyjnych

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu jak również zmian w ofercie i cenach za produkty. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu, zmian oferty lub/i cen realizowane są w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20-03-2020.

 

Inne informacje

Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.vcaedu.nl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF . W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia

Scroll to Top