Privacybeleid - VCAEdu

Privacybeleid

Inleiding

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Dit privacy statement is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben of klanten die van onze diensten, met name opleidingen, gebruik maken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?

Relatiegegevens

Wij hebben uw contactinformatie nodig om u te informeren over opleidingen die u bij ons wilt volgen, het afgeven van correct tenaamgestelde diploma’s en om contact te hebben met elkaar.

Wij beschikken over de persoonsgegevens zodat we na kunnen gaan wie je bent (identificatieplicht) en met je kunnen communiceren. Bij het sluiten van een (opleidings)overeenkomst bewaren we persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren zodat u de opleiding bij ons kunt volgen. Deze gegevens bevatten onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadre, geboorteplaats en geboortedatum.

Als u een opleiding via uw werkgever volgt, verzamelen wij deze gegevens om uw werkgever te kunnen informeren over uw aan- en afwezigheid en om een correcte factuur op te maken.Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur aan de juiste partij versturen, verwerken we persoonsgegevens.


Financiële gegevens

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna.Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure.Soms gelden echter langere wettelijke termijnen waaraan wij ons houden. Voor bepaalde financiële gegevens geldt een andere termijn. Zo geldt een fiscale bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst.
Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna.

Fraude

Zodra er een onderzoek naar fraude plaatsvindt, verstrekken we persoonsgegevens aan opsporende instanties. Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens om u en onze veiligheid te waarborgen en misbruik tegen te gaan.

Soms zijn wij daarom ook verplicht om persoonsgegevens af te geven bij een strafrechtelijk onderzoek. Dat doen we alleen als we dit wettelijk verplicht zijn.

Internetsites van derden

Op onze websites vindt u links naar andere websites en social media (You Tube, Linked-in en Facebook. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben.

Contact voor offerte of andere vragen

Op onze website kunt u offerte vragen voor een opleiding. Door het invullen van dit formulier, geeft u toestemming om u te mogen benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, telfoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen hefet zodat wij uw informative er dan meteen bij kunnen pakken.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren.

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen behalve als je bij ons hebt aangegeven dat je geinteresseerd bent in bepaalde diensten.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  2. de inzage in uw persoonsgegevens;
  3. het corrigeren van terechte fouten;
  4. het verwijderen van verouderde gegevens;
  5. het intrekken van toestemming;
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik dit dan doen?

U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld heel eenvoudig bij ons indienen. Loopt de overeenkomst via je werkgever, dan moet je dit verzoek aan je werkgever sturen.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem

Scroll naar boven